Historie zmocněnců vlády pro lidská práva

23. 3. 2020 12:09

Prof. JUDr. Helena Válková, CSc. (2019-2022)

Zmocněnkyní vlády pro lidská práva byla od 6. května 2019 do 31. ledna 2022.

Helena Válková vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, v roce 1997 se habilitovala na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a v roce 2006 byla jmenována profesorkou v oboru trestní právo na Právnické fakultě Trnavské univerzity v Trnavě.

Od roku 1991 až do současné doby působí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V letech 1996 až 2011 patřila ke klíčovým akademickým pracovníkům na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni. Od roku 2012 působí na soukromé Vysoké škole manažerské informatiky, ekonomiky a práva v Praze, později transformované ve Vysokou školu podnikání a práva, kde v letech 2017 až 2019 zastávala akademickou pozici rektorky této školy.

Dlouhodobě se věnuje trestní politice uplatňované vůči delikventní mládeži, trestním sankcím, včetně problematiky vězeňství, obětem trestných činů, problematice domácího násilí, stalkingu apod. Publikuje v domácích a zahraničních časopisech a je autorkou nebo spoluautorkou učebnic a vědeckých monografií věnovaných kriminologii, trestní politice a trestnímu právu. Mezi lety 2014 a 2015 působila více než rok ve vládě Bohuslava Sobotky jako ministryně spravedlnosti. Nyní je poslankyní za hnutí ANO. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter