Bezpečnostní rada státu

Bezpečnostní rada státu je stálým pracovním orgánem vlády pro koordinaci problematiky bezpečnosti České republiky a přípravu návrhů opatření k jejímu zajišťování.

Bezpečnostní rada státu je zřízena čl. 9 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. Její složení a činnost je dále upřesněna  usnesením vlády ČR ze dne 9. července 2014 č. 544usnesením vlády ze dne 10. května 2017 č. 360usnesením vlády ze dne 18. dubna 2018 č. 247 a usnesením vlády ze dne 10. července 2018 č. 457

Podle článku 9 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR:

  1. Bezpečnostní radu státu tvoří předseda vlády a další členové vlády podle rozhodnutí vlády.
  2. Bezpečnostní rada státu v rozsahu pověření, které stanovila vláda, připravuje vládě návrhy opatření k zajišťování bezpečnosti ČR.
  3. Prezident republiky má právo účastnit se schůzí Bezpečnostní rady státu, vyžadovat od ní a jejích členů zprávy a projednávat s ní nebo jejími členy otázky, které patří do jejich působnosti.

 

Kontaktní adresa

Odbor obrany, bezpečnosti a sekretariát Bezpečnostní rady státu,
Úřad vlády ČR,
nábřeží Edvarda Beneše 4,
Praha 1, PSČ 118 01
Telefon: 224 002 111
e-mail: sekretariat.brs@vlada.cz

 

Připojené dokumenty