Výbor pro sexuální menšiny

Výbor pro sexuální menšiny navazuje na činnost  Pracovní skupiny pro otázky sexuálních menšin, která vznikla u příležitosti Evropského roku rovných příležitostí pro všechny (2007). Pracovní skupina provedla ucelenou analýzu situace GLBT (gay, lesbické, bisexuální a transgender) menšiny v České republice. Analýza obsahuje konkrétní kroky směřující ke zlepšeni postavení GLBT minority v ČR. Tyto kroky (návrhy) mají formu doporučení jak v oblasti legislativní (změny zákonů, vyhlášek, či jiných právních předpisů), tak v oblasti nelegislativní (např. realizace osvětové činnosti). Analýza stavu lesbické, gay, bisexuální a transgender menšiny v ČR byla prezentována u příležitosti konference k zakončení Evropského roku rovných příležitostí pro všechny v Brně dne 17. října 2007.

Předsedou výboru je Mgr. Zdeněk Sloboda.

Členy výboru jsou aktivisté z nevládních neziskových organizací zaměřených na GLBT minoritu a zástupci státní správy:
 • Zdeněk Sloboda (Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd) - předseda
 • Lucia Zachariášová - místopředsedkyně
 • Tomáš Jung (Ministerstvo zdravotnictví)
 • Jiří Louženský (Jihočeská lambda)
 • Tereza Mikšaníková (eLnadruhou, o.s.)
 • Lenka Holubová Mikolášová (Ministerstvo kultury)
 • Ivo Procházka (Sexuologický ústav)
 • Kateřina Kolářová (Univerzita Karlova v Praze, Katedra genderových studií)
 • Džamila Stehlíková (Státní zdravotnický ústav)
 • Martin Strachoň (Stud Brno)
 • Tomáš Šimek (Ministerstvo zemědělství)
 • Aleš Rumpel (filmový festival Mezipatra)
 • David Tišer (ARA ART, o.s.)
 • Jan Wintr (Univerzita Karlova v Praze, Katedra teorie práva a právních učení)
 • Taťjana Elznicová (Ministerstvo vnitra)
 • Hana Frýdová (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)
 • Jiří Kalašnikov (Ministerstvo zahraničí)
 • Ferdinand Hrdlička
 • Maty Dio (Transfusion)