Výbor pro sexuální menšiny

Výbor pro sexuální menšiny navazuje na činnost  Pracovní skupiny pro otázky sexuálních menšin, která vznikla u příležitosti Evropského roku rovných příležitostí pro všechny (2007). Pracovní skupina provedla ucelenou analýzu situace LGBT (gay, lesbické, bisexuální a transgender) menšiny v České republice. Analýza obsahuje konkrétní kroky směřující ke zlepšeni postavení LGBT minority v ČR. Tyto kroky (návrhy) mají formu doporučení jak v oblasti legislativní (změny zákonů, vyhlášek, či jiných právních předpisů), tak v oblasti nelegislativní (např. realizace osvětové činnosti).

Předsedou výboru je Zdeněk Sloboda (Sociologický ústav AV ČR, Univerzita Palackého)

Členy výboru jsou zástupci nevládních neziskových organizací zaměřených na LGBT minoritu a zástupci státní správy:

 • Anna Konopásková (Ministerstvo zdravotnictví)
 • Ivo Procházka (Univerzita Karlova, Sexuologický ústav)
 • Džamila Stehlíková
 • Marek Christ (Stud Brno)
 • David Tišer (ARA ART, o.s.)
 • Jan Wintr (Univerzita Karlova v Praze, Katedra teorie práva a právních učení)
 • Kateřina Saparová (Prague Pride)
 • Jan Potměšil (Ministerstvo vnitra)
 • Jakub Sosna (Ministerstvo spravedlnosti)
 • Miroslava Salavcová (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)
 • David Pospíšil (Ministerstvo práce a sociálních věcí)
 • Viktor Heumann (Trans*parent)
 • Lucia Zachariášová (Koalice za manželství)
 • Tereza Zvolská (Úřad vlády - odbor rovnosti žen a mužů)
 • Michal Pitoňák (Národní ústav duševního zdraví, Queergeography)