Dotace

4. 6. 2002 0:00

Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin (periodický tisk a elektronická média)

Podpora rozšiřování a přijímání inoformací v jazycích národnostních menšin
(periodický tisk a elektronická média) - dotace

 

PROJEKTY VEŘEJNOPRÁVNÍCH MÉDIÍ
        

Název Instituce 1999 2000 2001 2002 2003 2004
TV vysílání pro polskou menšinu v polském jazyce

Česká televize – TS Ostrava Dvořákova 18
729 20 Ostrava
info@czech-tv.cz
www.czech-tv.cz

- - - - - 250 000 Kč
Babylon Česká televize – TS Ostrava Dvořákova 18
729 20 Ostrava

info@czech-tv.cz

www.czech-tv.cz

- - - - - 243 500 Kč
Celkem - - - - - 493 500 Kč
  

BULHARSKÁ PERIODIKA

název

vydavatel

Dotace (kč)

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Roden glas

Bulharská kulturní osvětová organizace

Americká 28, 120 00 Praha 2

bgklub@cmail.cz

-

-

-

548 000,-

140 000,-

140 000,-

 

Bulgary

Občanské sdruženi Vazraždane

Šrobárova 21, 130 00  Praha 3

balgari@atlas.cz

-

-

-

-

137 500,-*

-

Bulharská periodika celkem

 

 

 

548 000,-

277 500,-

140 000,-

  * původně schválená částka byla 550 000,-

MAĎARSKÉ PERIODIKUM

název

vydavatel

Dotace (kč)

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Prágai Tükör
(5x ročně)

Svaz Maďarů žijících v českých zemích

K Botiči 2, 101 00 Praha 10
http://www.pragaitukor.com/

1 100 000,-

1 148 000,-

1 135 000,-

1 135 000,-

1 135 000,-

1 150 000,-

NĚMECKÁ PERIODIKA

název

vydavatel

Dotace (kč)

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Landes-Zeitung
(do r. 1999 Landes-Anzeiger)

(týdeník)

Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

Na dlouhém lánu 67, 160 00 Praha 6

landeszeitung@centrum.cz

www.landeszeitung.cz

2 300 000,-

2 300 000,-

2 200 000,-

2 200 000,-

2 200 000,-

2 000 000,-

Prager Volkszeitung
(týdeník)

Kulturní sdružení občanů ČR německé národnosti

Na Poříčí 30, 110 00 Praha 1

2 300 000,-

2 148 000,-

2 100 000,-

2 100 000,-

1 900 000,-

2 000 000,-

 

Kleiner Brünner Gassenbote

(dvouměsíčník)

Německý jazykový a kulturní spolek

Tábor 30A, 602 00 Brno – Žabovřesky

dksv_brno@volny.cz

-

-

-

-

-

17 500,-

Německá periodika celkem

4 600 000,-

4 496 000,-

4 300 000,-

4 300 000,-

4 100 000,-

4 017 500,-

POLSKÁ PERIODIKA

název

vydavatel

Dotace (kč)

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Głos Ludu
(obdeník)

Rada Poláků v ČR

Komenského 4, 737 01 Český Těšín

info@glosludu.cz; glosludu@volny.cz

4 300 000,-

4 348 000,-

4 600 000,-

4 600 000,-

4 948 000,-

4 850 000,-

 

Zwrot
(měsíčník)

Polský kulturně-osvětový svaz v ČR

ul. Božka 16, 737 01 Český Těšín

zwrot@pzko.cz

1 200 000,-

1 248 000,-

1 300 000,-

1 300 000,-

1 219 000,-

1 106 000,-

Nasza Gazetka
(čtrnáctideník)

Harcerstwo Polskie v ČR

Komenského 4, 737 01 Český Těšín

naszagaz@volny.cz

1 190 000,-

1 158 000,-

1 200 000,-

1 200 000,-

1 114 000,-

1 114 000,-

Pražský kurýr
(měsíčník)

Občanské sdružení "Pražský kurýr"

Michelská 721/31, 141 00 Praha 4

200 000,-

235 000,-

216 000,-

216 000,-

150 000,-

100 000,-

Polská periodika celkem

6 890 000,-

6 989 000,-

7 316 000,-

7 316 000,-

7 431 000,-

7 170 000,-

 ROMSKÁ PERIODIKA (ELEKTRONICKÁ MÉDIA)

název

vydavatel

Dotace (kč)

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Romano kurko
(čtrnáctideník)

Občanské sdružení pro romský národnostní tisk ČR

Moravské náměstí, 600 00 Brno

1 500 000,-

1 348 000,-

1 400 000,-

1 400 000,-

0,-

0,-

Amaro gendalos
(měsíčník)

Sdružení přátel nadace DŽENO

Praha 2, V Tůních 11, 120 00

gendalos@dzeno.cz

www.amarogendalos.cz

1 500 000,-

1 848 000,-

1 940 000,-

1 940 000,-

1 592 000,-

0,-

Radio rota

Sdružení přátel nadace Dženo

Praha 2, V Tůních 11, 120 00

iveta.demeterova@radiorota.cz

http://www.dzeno.cz/?r_id=32

-

-

-

-

-

1 000 000,-

Kereka - Kruh
(měsíčník)

Občanské sdružení Romů ČR

Pospíšilova 70, 757 01 Valašské Meziříčí

darcr@vm.inext.cz

1 250 000,-

1 548 000,-

1 620 000,-

1 620 000,-

1 000 000,-

1 700 000,-

Romano hangos
(čtrnáctideník)

Společenství Romů na Moravě

Francouzská 84, 602 00  Brno

rhangos@volny.cz

www.romanohangos.cz

1 500 000,-

1 348 000,-

1 420 000,-

1 420 000,-

2 500 000,-

1 719 000,-

Romano voďi (měsíčník)

Romea, občanské sdružení

Žitná 49, 110 00 Praha 1

romano.vodi@romea.cz

www.romea.cz

-

-

-

-

1 690 000,-

1 990 000,-

Romská periodika celkem

5 750 000,- 

6 092 000,- 

6 380 000,- 

6 380 000,- 

6 782 000,- 

6 409 000,- 

RUSÍNSKÉ PERIODIKUM

název

vydavatel

Dotace (kč)

1999

2000

2001

2002

2003

2004

 

Podkarpatská Rus

Společnost Rusínů a přátel Podkarpatské Rusi

Bernolákova 1190/4, 142 00  Praha 4

renekocik@hotmail.com

www.podkarpatskarus.cz

-

-

-

-

-*

70 000,-

  * původní schváelná dotace činila 38 000,-

RUSKÁ PERIODIKA

název

vydavatel

Dotace (kč)

1999

2000

2001

2002

2003

2004

 

Vesti

Ruský institut

Havlíčkova 445, 530 02 Pardubice

-

-

-

431 000,-*

-

-

 

Ruské slovo

Občanské sdružení Ruská tradice

Kamenická 42, 170 00 Praha 7

ruslo@ideg.cz

-

-

-

-

764 000,-

1 000 000,-

Ruská periodika celkem

 

 

 

431 000,-

764 000,-

1 000 000,-

* původní schválená dotace činila 574 000,-

ŘECKÉ PERIODIKUM

název

vydavatel

Dotace (kč)

1999

2000

2001

2002

2003

2004

 

Kalimera
(6x ročně)

Řecká obec ČR

Krakovská 22, 110 00 Praha 1

gr.pressoffice@telecom.cz

-

-

230 000,-

-

-

400 000,-


SLOVENSKÁ PERIODIKA

název

vydavatel

Dotace (kč)

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Listy
(do r. 2000 Slovenské listy,měsíčník)

Klub slovenskej kultúry v ČR

Lipanská 4,130 00 Praha 1

klubksk@tiscali.cz

3 100 000,-

3 148 000,-

3 148 000,-

3 148 000,-

2 980 000,-

2 550 000,-

Slovenské dotyky
Magazín Slovákov v ČR
(měsíčník)

Slovensko-český klub v ČR

Anastázova 15, 169 00 Praha 6

dotyky@czsk.net

http://dotyky.czsk.net

2 700 000,-

2 748 000,-

2 880 000,-

2 880 000,-

2 980 000,-

2 650 000,-

Korene
(měsíčník)

Obec Slovákov v ČR

Bronzová 2024,150 04 Praha 5

liptak@slovaci.cz

www.slovak.cz

2 700 000,-

2 748 000,-

2 880 000,-

2 880 000,-

2 980 000,-

2 600 000,-

Slovenské rozhľady

Zväz Slovákov

Štěpánská 1, 110 00,Praha 1

0,-

0,-

0,-

141 750,-

0,-

0,-

 

Zrkadlenie

 

-

-

-

-

-

200 000,-

Slovenská periodika celkem

8 500 000,-

8 644 000,-

8 908 000,-

9 049 750,-

8 940 000,-

8 000 000,-

 UKRAJINSKÉ PERIODIKUM

název

vydavatel

Dotace (kč)

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Porohy
(čtvrtletník)

Ukrajinská iniciativa v ČR

Mánesova 10, 120 00 Praha 2

porohy@ukrajinci.cz

576 000,-

624 000,-

650 000,-

650 000,-

720 000,-

850 000,-

PERIODIKUM ŽIDOVSKÉ KOMUNITY

název

vydavatel

Dotace (kč)

1999

2000

2001

2002

2003

2004

 

Hatikva
(měsíčník)

Židovská liberální unie v ČR

Haštalská 731/20, 110 00 Praha 1

-

-

400 000,-

-

-

-

 

Maskil

(měsíčník)

Židovská kongregace Bejt Simcha

Mánesova 8, 120 00 Praha 2

chevra@bejtsimcha.cz

-

-

-

-

400 000,-

300 000,-


 


skutečně čerpané dotace po jednotlivých menšinách

Periodika / projekty

Dotace (kč)

1999

2000

2001

2002

2003

2004

bulharské

0,-

0,-

0,-

548 000,-

277 500,-*

140 000,-

maďarské

1 100 000,-

1 148 000,-

1 135 000,-

1 135 000,-

1 135 000,-

1 150 000,-

německé

4 600 000,-

4 496 000,-

4 300 000,-

4 300 000,-

4 100 000,-

4 017 500,-

polské

6 890 000,-

6 989 000,-

7 316 000,-

7 316 000,-

7 431 000,-

7 170 000,-

romské

5 750 000,-

6 092 000,-

6 380 000,-

6 380 000,-

6 782 000,-

6 409 000,-

rusínské

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-*

70 000,-

ruské

0,-

0,-

0,-

431 000,-

764 000,-

1 000 000,-

řecké

0,-

0,-

230 000,-

0,-

0,-

400 000,-

slovenské

8 500 000,-

8 644 000,-

8 908 000,-

9 049 750,-

8 940 000,-

8 000 000,-

ukrajinské

576 000,-

624 000,-

650 000,-

650 000,-

720 000,-

850 000,-

židovské

0,-

0,-

400 000,-

0,-

400 000,-

300 000,-

veřejnoprávní projekty

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

493 500,-

celkem

27 416 000,-

27 993 000,-

29 319 000,-

29 809 750,-

30 549 500,-  

30 000 000,-

* vydavatelé vrátili nečerpané finanční prostředky, nebo jim nebyla část dotace poskytovatelem vyplacena.


ČERPANÉ DOTACE NA PERIODIKA V PROCENTECH

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter