Na této stránce jsou průběžně zveřejňovány informace od zástupců českého neziskového sektoru v Evropském hospodářském a sociálním výboru, zejména jeho stanoviska, která se nějakým způsobem týkají neziskových organizací.

Zástupci českého neziskového sektoru v Evropském hospodářském a sociálním výboru na období 2015 - 2020:

Připojené dokumenty