Odborná skupina VVOZP pro regionální rozvoj

Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015-2020 definoval cíl „Metodicky podporovat kraje při přípravě a naplňování krajských plánů“.

Na tento cíl navazuje opatření „Metodicky podporovat přípravu, realizaci a průběžné monitorování krajských plánů vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením“.

Odborná skupina pro regionální rozvoj systematicky zabezpečuje plnění tohoto úkolu. Mimo to jsou na zasedání této skupiny diskutována i aktuální témata týkající se osob se zdravotním postižením, která se řeší na úrovni krajů

 

Členové OSRR

Předseda:

 • Jiří Vencl 


Členové:

 • Mgr. Petra Fünfkirchlerová
 • Mgr. Eva Kostolanská
 • Drahomíra Kunčarová
 • Bc. Edita Moučková
 • Mgr. Michal Potocký
 • Mgr. Radek Schindler
 • Bc. Petra Šindelářová Svatošová 
 • Eva Šišková
 • Jakub Šlajs, DiS.
 • Mgr. Jiří Tůma
 • Mgr. Bc. Zbyněk Vočka
 • Bc. Erika Volavková
 • Mgr. Filip Zapletal
 • Mgr. Zuzana Zapletalová

 

Související zprávy