Pracovní skupina VVOZP pro implementaci a ratifikaci úmluvy OSN

Pracovní skupina ukončila v roce 2009 svou činnost z důvodu dokončení procesu ratifikace  Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením v České republice.

Členové PSIRÚ

Předseda:
neobsazeno

Členové:
PaedDr. Zuzana Kaprová
Mgr. Barbora Kolářová
Václav Krása
Mgr. Stanislava Makovcová
Mgr. Dagmar Novohradská
MUDr. Jaroslava Pilařová
JUDr. Pavel Ptáčník
Mgr. Vlastimil Rajnošek
Ing. Karel Rychtář
Mgr. Věra Skopová
Ing. Jan Slanina
Ing. Milada Šmejkalová
Ing. Miluše Tvrzská


Související zprávy