Odborná skupina VVOZP pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením


Odborná skupina pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením (původní název Meziresortní konzultativní tým pro komplexní řešení problematiky motivace a pracovního uplatnění osob se změněnou pracovní schopností) je jednou z odborných skupin s trvalou působností.

Jejím úkolem je iniciovat, navrhovat a doporučovat kompetentním útvarům zodpovědných ministerstev okruh systémových změn v oblasti podpory pracovního uplatnění osob se změněnou pracovní schopností.

Členové OSZ

Předseda:
Ing. Karel Rychtář

Členové:

JUDr. Jitka Hlaváčková

Doc. Ing. Pavel Janíčko, CSc.
Mgr. Jana Majerová
Mgr. Jiří Morávek
Ing. Ludmila Mladá
JUDr. Pavel Ptáčník

Ing. Zdeněk Věchet

 

 

Související zprávy