Dny otevřených dveří

7. 10. 2009

Den otevřených dveří v Kramářově vile dne 10. 10. 2009

Od 10,00 do 17,00 si mohou mohou návštěvníci prohlédnout výstavu Václava Ciglera a Michala Motyčky a Kramářovu vilu.

 

Stalo se již tradicí Úřadu vlády ČR, zpřístupnit prostory Kramářovy vily široké veřejnosti a umožnit tak návštěvníkům nahlédnout do míst, kde se setkávají významné osobnosti české i světové politické scény. Letos připadají dny otevřených dveří na sobotu 10. října, a to od 10 do 17 hodin.

Zájemci o interiéry a exteriéry Kramářovy vily se mohou těšit na prohlídku doprovázenou odborným výkladem průvodců, a to nejen o historii vily a o jejích stavitelích Naděždě Kramářové a Karlu Kramářovi. K nahlédnutí budou následující části Kramářovy vily:

Vchod, vstupní hala kde je k vidění objekt Skleněný sloup.

Jídelna (byzantský sál) kde je umístěn objekt Průzor.

Zlatý salonek

Pracovna předsedy vlády

Kulečníkový sál kde je místěn objekt Uranové vejce.

Kramářova vila, původně sídlo prvního československého předsedy vlády Karla Kramáře, byla postavena v roce 1915. Do správy Úřadu předsednictva vlády přešla teprve v roce 1952 a po stavebních úpravách tehdy značně zchátralého pláště byla vila určena především k reprezentaci a ubytování státních návštěv. V letech 1994 - 1998 prošly zásadní rekonstrukcí obytné prostory, po dokončení oprav se stala vila rezidencí předsedy vlády České republiky. Poslední úpravy interiéru byly dokončeny v roce 2009.

Zajímavou součástí prohlídky je výstava prostorových objektů dvojice významných umělců Václava Ciglera a Michala Motyčky s názvem Zdvojená vertikála. Dominantou této expozice je vertikála z nerezové oceli a vrstveného tabulového skla, která je umístěna při vstupu do Kramářovy vily. Exteriér i interiér vily je doplněn o další díla obou autorů.

Pro velmi atraktivní a zároveň neveřejné prostory parku Kramářovy vily vytvořili Václav Cigler a Michal Motyčka prostorovou kompozici. Zrcadlení vodní hladiny Vltavy a panoramatický pohled na Prahu se stal výzvou pro ozvláštnění vizuální proměnou Ciglerových minimalistických objektů, tvarů-symbolů, jako jsou linie - vertikála a horizontála, válec, hranol, kruh. Zmíněné objekty mají svůj vlastní obsah, konkrétní i symbolický. Tématicky patří do prostorových projektů, takzvaných úvah o krajině, jimž se Václav Cigler věnuje od roku 1957. Zamýšlí se v nich nad vztahem člověka a přírody. Tyto vztahy – dvojvztahy jsou myšleny jako bytostná jednota člověka a prostoru, místa a řádu v něm. Kurátorkou výstavy je Adriana Primusová.

Výstava bude veřejnosti přístupná dne 10. října 2009, 10 – 17 hodin.

Kontakt:

PhDr. Lucie Wittlichová, ředitelka odboru ICV Informační centrum vlády

Úřad vlády ČR, Praha

Telefon: +420 224 002 258

Email: icv@vlada.cz

URL: http://icv.vlada.cz

e-mailemFacebook   twitter