Nabídka zaměstnání

24. 5. 2023 9:26

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vládní rada v Oddělení kontroly v Úřadu vlády ČR

Služební poměr na dobu neurčitou

Čj. 21903/2023-UVCR

Datum: 24. května 2023

 

 

Co nabízíme

 • služební poměr na dobu neurčitou 
 • zajímavé platové ohodnocení (12. platová třída, příslušný platový tarif)
 • osobní příplatek
 • pružnou pracovní dobu
 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dnů sick days
 • místo výkonu: sídlo v hlavní budově Úřadu vlády na Strakově akademii
 • příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, možnost dalšího vzdělávání, Multisport kartu, využívání tělocvičny a nově rekonstruovaného gastro provozu
 • získání zkušeností s fungováním státní správy, zapojení do procesu její digitalizace a modernizace, dynamické pracovní prostředí, osobní a profesní rozvoj a kolektiv moderně smýšlejících lidí

 

Čemu se budete věnovat?

 • zajištění plnění úkolů v oblasti dotační politiky,
 • podílení se na stanovování postupů, zásad a metodik pro poskytování dotací,
 • koordinace a vykonávání veřejnoprávních kontrol dotací poskytnutých prostřednictvím státního rozpočtu kapitoly Úřadu vlády,
 • zpracovávání protokolů o kontrole z vykonaných veřejnoprávních kontrol u příjemců neinvestičních dotací,
 • vedení agendy k veřejnoprávním kontrolám v listinné i elektronické podobě,
 • spolupráce s věcně příslušnými útvary Úřadu při přípravě a výkonu veřejnoprávních kontrol,
 • zpracovávání návrhů vyřízení námitek proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole,
 • analyzování a zpracovávání připomínek k návrhům obecně závazných právních předpisů v rámci mezirezortního připomínkového řízení a návrhů stanovisek k materiálům pro jednání schůze vlády týkajících se veřejnoprávní kontroly, případně dotačního řízení,
 • podílení se na zpracování dílčích podkladů do závěrečného účtu kapitoly Úřadu vlády týkající se vyhodnocení výsledků veřejnoprávních kontrol u příjemců veřejné finanční podpory a části podkladů pro roční zprávu o výsledcích finančních kontrol, která je předkládána Ministerstvu financí. 

 

Co požadujeme?

 • vzdělání: vysokoškolské v bakalářském nebo magisterském studijním programu
 • chuť pracovat v prostředí státní správy a zapojit se do procesu její digitalizace
 • flexibilitu, dobré komunikační schopnosti, inovativnost.

 

Posuzovány budou žádosti podané do 5. června 2023.

Předpokládaný nástup: 1. července 2023

 


Více informací k výběrovému řízení, včetně vzoru žádosti a podmínek výkonu služby na daném služebním místě, naleznete v přiloženém Oznámení o vyhlášení výběrového řízení.


 

 

Ing. Petr Špirhanzl
státní tajemník v Úřadu vlády České republiky

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty