Nabídka zaměstnání

23. 1. 2023 15:28

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vládní rada v Oddělení koordinace a financování protidrogové politiky

služební poměr na dobu neurčitou

Čj. 3081/2023-UVCR

Datum: 23. ledna 2023

 

 Posuzovány budou žádosti ve lhůtě do 7. února 2023.

 

 • Služební místo: vládní rada v Oddělení koordinace a financování protidrogové politiky v Úřadu vlády ČR
 • Platová třída: 12. (podle přílohy č. 1 k zákonu o státní službě).
  Státnímu zaměstnanci přísluší platový tarif od 27 650 Kč do 40 740 Kč (podle započitatelné praxe).
 • Osobní příplatek:
  Rozpětí od 2 037 Kč do 6 111 Kč (nenároková složka) odpovídá průměrné výši osobního příplatku při dosahování dobrých výsledků ve služebním hodnocení ve služebních úřadech v České republice.
 • Obor služby: 21. Zdravotnictví a ochrana zdraví
 • Požadované vzdělání: vysokoškolské v bakalářském nebo magisterském studijním programu v oboru  
   
 • Další požadavky: znalost anglického jazyka odpovídající 1. úrovni znalosti jazyka[1]

 

 • Předpokládaný nástup: 1. března 2023
 • Benefity: pružná pracovní doba, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna (tzv. sick days), příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, možnost dalšího vzdělávání, Multisport karta.
 • Místo výkonu: Praha
  Nabízíme zajímavou práci v příjemném pracovním kolektivu v prostředí ústředního orgánu státní správy sídlícího v centru Prahy.

 

 • Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
 • koordinace celorepublikových programů ochrany a podpory veřejného zdraví v oblasti integrované protidrogové politiky, zejména v oblasti prevence závislostí,
 • horizontální (národní úroveň) a vertikální (krajská a místní úroveň) koordinace aktivit politiky v oblasti závislostí,
 • spolupráce na tvorbě, implementaci a vyhodnocování národní strategie politiky v oblasti závislostí, jejích akčních plánů a dalších strategických a koncepčních dokumentů,
 • zastupování sekretariátu Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí (dále „Rada“) v resortních a meziresortních pracovních orgánech, účast a zastupování zájmů ČR na jednáních mezinárodních organizací,
 • účast na meziresortních a mezinárodních setkáních a jednáních v oblasti prevence závislostí,
 • zpracování stanovisek, informačních a odborných posudků o opatřeních v oblasti politiky závislostí a další podkladové materiály pro jednání vlády, pro jednání s národními a zahraničními institucemi a organizacemi, pro Radu a další poradní orgány a pracovní skupiny Rady,
 • obsahové, technické a administrativní vedení agendy,
 • plnění dalších úkolů dle zadání nadřízených.

 

 

Více informací k výběrovému řízení, včetně vzoru žádosti a podmínek výkonu služby na daném služebním místě, naleznete v přiloženém Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. 

Ing. Petr Špirhanzl

státní tajemník v Úřadu vlády České republiky

 


[1] Rozhodnutí Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-24156/2019 ze dne 3. září 2019, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter