Nabídka zaměstnání

18. 1. 2023 13:58

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní vládní rada v Oddělení podpory jednání vlády, čj. 972/2023-UVCR

Služební poměr na dobu neurčitou

Posuzovány budou žádosti ve lhůtě do 7. února 2023.

 • Služební místo: vrchní vládní rada v Oddělení podpory jednání vlády v Úřadu vlády ČR
 • Platová třída: 14. (podle přílohy č. 1 k zákonu o státní službě).
  Státnímu zaměstnanci přísluší platový tarif od 34 840 Kč do 51 530 Kč (podle započitatelné praxe).
 • Osobní příplatek: rozpětí od 2 577 Kč do 7 730 Kč (nenároková složka)
 • Obory služby: 22. Legislativa a právní činnost, 61. Odborné zabezpečení činnosti vlády
 • Požadované vzdělání: vysokoškolské v magisterském studijním programu
   

Další požadavky: způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi stupně utajení Důvěrné.[1]Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií platného osvědčení fyzické osoby na stupeň utajení. Pokud jej žadatel nemá, zažádá o něj ve spolupráci s Odborem personálním nejpozději před vydáním rozhodnutí o zařazení na toto služební místo.

 

 • Předpokládaný nástup: 1. března 2023
 • Benefity: pružná pracovní doba, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna (tzv. sick days), příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, možnost dalšího vzdělávání, Multisport karta.
 • Místo výkonu: Praha
  Nabízíme zajímavou práci v příjemném pracovním kolektivu v prostředí ústředního orgánu státní správy sídlícího v centru Prahy.
   
 • Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
 • zodpovídá za evidenci, kontrolu a vyhodnocení plnění legislativních a nelegislativních úkolů uložených vládou a zpracovává pravidelnou měsíční kontrolní zprávu o plnění úkolů pro vládu,
 • zpracovává návrh plánu nelegislativních úkolů vlády,
 • zastupuje zapisovatele vlády, tj. zpracovává záznam z jednání vlády a usnesení vlády, komplexně posuzuje jejich věcnou a legislativní stránku, zajišťuje soulad s právním řádem a již přijatými usneseními vlády.

 

Více informací k výběrovému řízení, včetně vzoru žádosti a podmínek výkonu služby na daném služebním místě, naleznete v přiloženém Oznámení o vyhlášení výběrového řízení.
 

 

Ing. Petr Špirhanzl
státní tajemník v Úřadu vlády České republiky

 


[1] V souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty