Nabídka zaměstnání

13. 3. 2023 13:41

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní vládní rada v Oddělení sekretariátu Rady vlády pro rovnost žen a mužů

Služební poměr na dobu určitou

Čj. 9595/2023-UVCR

Datum: 13. března 2023

 

Co nabízíme

 • služební poměr na dobu určitou do 31. prosince 2026
 • zajímavé platové ohodnocení (14. platová třída, příslušný platový tarif)
 • osobní příplatek
 • pružnou pracovní dobu
 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dnů sick days
 • místo výkonu: Praha v prostředí ústředního orgánu státní správy sídlícího v centru Prahy 
 • příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, možnost dalšího vzdělávání, Multisport kartu, využívání tělocvičny a nově rekonstruovaného gastro provozu
 • získání zkušeností s fungováním státní správy, zapojení do procesu její digitalizace a modernizace, dynamické pracovní prostředí, osobní a profesní rozvoj a kolektiv moderně smýšlejících lidí

 

Čemu se budete věnovat?

 • Tvorbě návrhů koncepčně nových právních předpisů v oblasti rovnosti žen a mužů v gesci Úřadu vlády ČR a komplexnímu posuzování předpisů v gesci jiných resortů v připomínkových řízení, 
 • přípravě transpozičních předpisů k legislativě Evropské unie v oblasti rovnosti žen v gesci Úřadu vlády ČR a mužů a spolupráci s ostatními resorty při přípravě legislativních změn v jejich gesci,
 • poskytování odborné právnické podpory včetně poskytování právních podkladů Radě vlády pro rovnost žen a mužů a jejím výborům a pracovním skupinám,
 • tvorba právních podkladů pro činnost Zmocněnkyně vlády pro lidská práva.

 

Co požadujeme?

 • Vzdělání: vysokoškolské v magisterském studijním programu v oboru právo
 • znalost anglického jazyka odpovídající 1. úrovni znalosti jazyka[1]
 • chuť pracovat v prostředí státní správy a zapojit se do procesu její digitalizace
 • flexibilitu, dobré komunikační schopnosti, inovativnost.

 

Posuzovány budou žádosti ve lhůtě do 27. března 2023

Předpokládaný nástup: 1. května 2023

Více informací k výběrovému řízení, včetně vzoru žádosti a podmínek výkonu služby na daném služebním místě, naleznete v přiloženém Oznámení o vyhlášení výběrového řízení.


 

Ing. Petr Špirhanzl
státní tajemník v Úřadu vlády České republiky

 

 


[1] Rozhodnutí Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-24156/2019 ze dne 3. září 2019, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty