Nabídka zaměstnání

11. 6. 2021 9:37

Úřad vlády České republiky hledá referenta/referentku do Odboru věcných politik EU

pracovní poměr na dobu určitou


Úřad vlády České republikyhledá referenta/referentku do Odboru věcných politik EU


Požadavky:

 • ukončené VŠ magisterské vzdělání (ekonomie, právo, sociální vědy výhodou);
 • znalost anglického jazyka odpovídající alespoň 2. úrovni (stupni) znalosti cizího jazyka pro standardizované jazykové zkoušky stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy;
 • způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi stupně utajení „vyhrazené“ v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

 

Pracovní náplň:

 • Příprava odborných stanovisek a analýz pro předsedu vlády a státního tajemníka pro evropské záležitosti v oblasti realizace Dohody o partnerství a operačních programů 2014 – 2020 a Dohody o partnerství a operačních programů 2021 - 2027,
 • analytická, poradenská a konzultační činnost v oblasti evropské integrace, respektive politiky soudržnosti,
 • účast v pracovních platformách a pracovních/poradních orgánech vlády zabývajících se problematikou EU fondů,
 • analytická, poradenská a konzultační činnost v oblasti využívání finančních nástrojů v ČR i v zahraničí
 • účast v platformách a výborech OP, MMR, MF, atd. jako člen zastupující ÚV,
 • spolupráce s MMR-NOK a útvary Sekce pro evropské záležitosti na koordinaci pozic ČR v oblasti hospodářské a finanční politiky EU z pohledu EU fondů,
 • organizace a příprava podkladů pro Radu pro Evropské strukturální a investiční fondy na vládní i pracovní úrovni a zajištění dohledu nad plněním jednotlivých usnesení této Rady,
 • pravidelný monitoring o stavu čerpání EU fondů,
 • zajištění podkladů a informací o nástrojích přímo řízených EK (komunitárních programech jako je např. HORIZON 2020, Horizon Evropa, CEF, LIFE atd.), zejména v návaznosti na ESIF,
 • další úkoly spojené s náplní činnosti odboru.

   

Nabízíme:

 • pracovní poměr na dobu určitou (zástup dočasnou nepřítomnost – jedná se o služební místo obsazené podle  § 178 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě);
 • odpovídající platové ohodnocení, které se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č.304/2014 o platových poměrech státních zaměstnanců, 13. platová třída);
 • zaměstnanecké výhody - pružná pracovní doba, příspěvky z FKSP na penzijní či životní pojištění, vzdělávání nebo sportovní aktivity, příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené, 5 dnů osobního volna ročně.
   

Nástup možný ihned.

V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem do 22. června 2021 na e-mailovou adresu hradecky.pavel@vlada.cz.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter