Nabídka zaměstnání

11. 9. 2017 9:54

Úřad vlády ČR, Odbor kompatibility hledá spolupracovníky do Oddělení pro legislativní proces EU

pracovní poměr

Úřad vlády ČR, Odbor kompatibility hledá spolupracovníky do Oddělení pro legislativní proces EU

Náplň práce:
-provádění analýz v oblasti legislativního procesu Evropské unie a projednávaných evropských agend a posuzování dopadů návrhů předpisů EU na vnitrostátní právní řád a legislativní proces;
-tvorba a posuzování budoucí oficiální české verze právních aktů Evropské unie a mezinárodních smluv, a to především s ohledem na právně-lingvistické aspekty a odbornou terminologii;
-monitoring legislativních dopadů návrhů předpisů Evropské unie na vnitrostátní právní řád;
-přidělování gescí k dokumentům Evropské unie;
-doplňování a kontrola údajů a správa databází Informačního systému pro aproximaci práva.

Požadujeme:
-ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo;
-znalost anglického nebo německého nebo francouzského jazyka min. na úrovni 2 dle Rozhodnutí MŠMT č.j.-12823/2016, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech;[1]
-aktivní zájem o právo EU a jeho dobrá znalost na úrovni výuky VŠ;
-výbornou znalost češtiny a dobré stylistické schopnosti.

Nabízíme:
-úvazek 1,0;
-pracovní poměr na dobu určitou (jedná se o služební místo obsazené podle § 178 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou);
-odpovídající platové ohodnocení;
-zaměstnanecké výhody;
-zajímavou práci s možností profesního růstu.

Kontakt:
Úřad vlády ČR
nábřeží E. Beneše 128/4
118 01 Praha 1

V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis a motivační dopis na e-mail:
samonilova.nada@vlada.cz a mikesova.dana@vlada.cz do 2. října 2017. Do předmětu mailu uveďte: „spolupracovník - Oddělení pro legislativní proces EU“.

 


[1] Pokud žadatel příslušným dokladem nedisponuje ale je státním občanem státu, jehož úředním jazykem je ten, jehož znalost je požadována na služebním místě, lze jako doklad o úrovni znalosti cizího jazyka doložit doklad prokazující, že absolvoval po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na které byl vyučovacím jazykem požadovaný cizí jazyk. Úroveň znalosti cizího jazyka bude v takovém případě hodnocena jako úroveň C2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky  

Pokud žadatel příslušným dokladem nedisponuje, lze jako doklad o úrovni znalosti cizího jazyka doložit doklad, kterým prokáže, že absolvoval alespoň po dobu 3 roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem požadovaný cizí jazyk. Úroveň znalosti cizího jazyka bude v takovém případě hodnocena jako úroveň B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter