Nabídka zaměstnání

15. 6. 2017 10:41

Úřad vlády ČR, Odbor pro udržitelný rozvoj hledá do Oddělení strategie a monitoringu hlavního projektového a finančního manažera/manažerku

pracovní poměr

Úřad vlády ČR, Odbor pro udržitelný rozvoj hledá do Oddělení strategie a monitoringu hlavního projektového a finančního manažera/manažerku projektu Systém dlouhodobých priorit udržitelného rozvoje ve státní správě,
reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002185

Náplň práce:

 • koordinace činností s věcným garantem projektu (Odbor pro udržitelný rozvoj ÚV ČR) a podpora při realizaci klíčových aktivit;
 • zajištění řídících postupů a kontrolních mechanismů s ohledem na vnitřní předpisy žadatele (Úřad vlády);
 • finanční řízení projektu (kontrola čerpání rozpočtu, vykazování, zpracování žádostí o platbu);
 • monitorování postupu věcné realizace projektu (plnění harmonogramu, zpracování monitorovacích zpráv, případné zpracování návrhů změn);
 • komunikace s Řídícím orgánem (konzultace, změny, kontroly);
 • příprava a administrace veřejných zakázek (vyhlašování, zpracování dokumentace, zajištění smlouvy);
 • operativní řízení (porady členů týmu, reporty o pokroku realizace);
 • koordinace zajištění publicity;
 • administrace a dokumentace projektu (vedení řádné dokumentace a podkladů pro kontroly - zápisy z porad, jednání, akcí, prezenční listiny, evidence dokladů, evidence změn).

Požadujeme:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • trestní bezúhonnost;
 • zkušenost s řízením projektů na obdobné pozici (min. 2 roky);
 • zkušenost s řízením projektů v prostředí státní správy výhodou.

Nabízíme:

 • pracovní poměr na dobu určitou do 31. března 2018 s možností pokračování v navazujícím projektu,
 • úvazek 1,00, pracoviště v Kodaňské ulici;
 • finanční ohodnocení dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (14. platová třída);
 • zaměstnanecké výhody;
 • nástup dle dohody (nejpozději 1. 9. 2017)

Kontakt:
Úřad vlády ČR
nábřeží E. Beneše 128/4
118 01 Praha 1

V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis s průvodním dopisem na e-mail:
samlotova.alice@vlada.cz do 9. července 2017. Do předmětu mailu uveďte: „hlavní/finanční manažer/ka projektu“

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter