Organizační schéma Úřadu vlády ČR

20. 1. 2017 15:18

Ing. Dagmar Korbelová, CSc.

ředitelka Odboru analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovace

Kontakty

tel. 224003825
email: korbelova.dagmar@vlada.cz

Vzdělání

1975 - 1986 Vysoká škola zemědělská v Praze
2004 - 2005 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd a Právnická fakulta

Praxe

2015 - dosud Úřad vlády ČR – ředitelka odboru analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací
2007 - 2014 Úřad vlády ČR – odbor sekretariátu Rady pro výzkum a vývoj
2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - odbor sekretariátu Rady pro výzkum a vývoj
2001 - 2006 Úřad vlády ČR - odbor sekretariátu Rady pro výzkum a vývoj a inovace
2000 - 2001 Speciální školy
2000 Ministerstvo zemědělství ČR – odbor výzkumu a poradenství
1999 - 2000 Národní technické muzeum Praha
1992 - 1998 Realitní činnost, import motocyklů z USA
1986 - 1992 Akademie zemědělských věd ČSFR
1974 – 1975 Fyziologický ústav ČSAV

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter