Organizační schéma Úřadu vlády ČR

20. 1. 2017 15:24

Ing. Miluše Tvrzská

náměstkyně vedoucího Úřadu vlády ČR pro řízení Sekce ekonomické a správní

Kontakty

tel. 224002132
 

Dosažené vzdělání

Vysoká škola ekonomická v Praze

Praxe

2014 - dosud Úřad vlády ČR – náměstkyně vedoucího Úřadu vlády  pro řízení sekce ekonomické a správní
2013 - 2014 Ústav pro studium totalitních režimů – náměstkyně ředitele pro ekonomiku, provoz a informatiku
2012 - 2013 Krajský úřad Středočeského kraje – vedoucí odboru Kanceláře hejtmana
2009 - 2012 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – vedoucí odd. vzdělávání a péče o zaměstnance
2008 - 2009 Ministerstvo vnitra ČR – odbor reformy regulace a kvality veřejné správy
2007 - 2008 CC Systems a.s. – ředitelka oblastního vzdělávacího institutu
2003 - 2007 Ministerstvo informatiky ČR – ředitelka personálního odboru
1992 – 2003  Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – ředitelka personálního odboru
1991 - 1992 Úřad práce Praha - západ
1982 - 1991 ČSAD hl. m. Praha
1980 - 1982 Pragokoncert

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter