Organizační schéma Úřadu vlády ČR

20. 1. 2017 14:08

Mgr. Bc. Petr Krčál

náměstek ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Kontakty

tel. 224002822
email: krcal.petr@vlada.cz

Vzdělání

2003 - 2007 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
2007 - 2009 Univerzita Jana Ámose Komenského Praha
2014 - dosud Univerzita Jana Ámose Komenského Praha, rigorózní řízení se zaměřením specializace v pedagogice, obor andragogika

Praxe

1/2017 - dosud Úřad vlády ČR -náměstek ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu
2016 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
2003 - 2007 Ministerstvo obrany ČR
2000 - dosud Krajský úřad Vysočina
1998 - dosud Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
1996 - 1998 ČSSD – ÚS Praha
1989 - 1996 Koordinační centrum Mládí Vysočiny Žďár nad Sázavou
1979 - 1989 Žďárské strojírny a slévárny Žďár nad Sázavou

Jiné

Přednášková činnost v oblasti sociální pedagogiky a řízení lidských zdrojů
Řízení projektů v oblasti transformace a deinstitucionalizace

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter