Organizační schéma Úřadu vlády ČR

4. 4. 2017 10:28

Mgr. David Beňák, DiS.

náměstek ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Kontakty

tel. 224002406
email:benak.david@vlada.cz

Vzdělání

2000 – 2007  Filozofická fakulta UK v Praze, obor pedagogika, Mgr. 
1997 – 2000  Vyšší odborná škola sociálně právní v Mostě, obor sociálně právní činnost, DiS. 
1992 – 1997  Střední průmyslová škola v Mostě, obor všeobecné strojírenství, maturita

Praxe

04/2017 - dosud           Úřad vlády ČR, náměstek ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu
06/2015 – 03/2017     Úřad vlády ČR, zástupce náměstkyně pro řízení Sekce pro lidská práva 
08/2005 – 06/2015    Úřad městské části Praha 14, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
09/2000 – 07/2005    Úřad vlády ČR, odborný pracovník

Jiné:
•    Lektorská činnost v oblasti sociálně – právní ochrany dětí, práce s menšinami
•    Externí vyučující na Filozofické fakultě UK v Praze a VOŠ Mills v Čelákovicích
•    Předseda správní rady Integračního centra v Praze o. p. s.
•    Předseda Komise Rady hl. m. Prahy pro plánování sociálních služeb
•    Člen Komise Rady městské části Praha 14 pro výchovu a vzdělávání

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter