Organizační schéma Úřadu vlády ČR

4. 4. 2017 10:28

Mgr. David Beňák, DiS.

ředitel Odboru pro sociální začleňování

Kontakty

tel. 224 002 406
email:benak.david@vlada.cz

Vzdělání

2000 - 2007 - Filozofická fakulta UK v Praze, obor Pedagogika,
titul Mgr. 
1997 - 2000 - Vyšší odborná škola sociálně právní v Mostě, obor Sociálně právní činnost, titul DiS. 
 

Praxe

od 6/2018 - Úřad vlády ČR, ředitel Odboru pro sociální začleňování
12/2017 - 5/2018 - Úřad vlády ČR, zástupce náměstkyně pro řízení Sekce pro lidská práva
4/2017 - 12/2017 - Úřad vlády ČR, náměstek ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu
6/2015 - 3/2017 - Úřad vlády ČR, zástupce náměstkyně pro řízení Sekce pro lidská práva
8/2005 - 6/2015 - Úřad městské části Praha 14, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
9/2000 - 7/2005 - Úřad vlády ČR, odborný pracovník

Jiné:

•    Lektorská činnost v oblasti sociálně - právní ochrany dětí, práce s menšinami
•    Externí vyučující na Filozofické fakultě UK v Praze a VOŠ Mills v Čelákovicích
•    Předseda správní rady Integračního centra v Praze o. p. s.
•    Předseda Komise Rady hl. m. Prahy pro plánování sociálních služeb
•    Člen Komise Rady městské části Praha 14 pro výchovu a vzdělávání

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter