Organizační schéma Úřadu vlády ČR

20. 1. 2017 13:38

Mgr. Jan Večeřa

ředitel Odboru právního a kontrolního

Kontakty

tel. 224002149
email: vecera.jan@vlada.cz

Vzdělání

1999 - 2004 Západočeská univerzita Plzeň, Fakulta právnická

Praxe

2015 - dosud Úřad vlády ČR – pozice: vedoucí oddělení právního a zástupce ředitele Odboru právního a kontrolního, ředitel Odboru právního a kontrolního
2014 - 2015 Ministerstvo vnitra – pozice: referent společné státní správy a samosprávy
2012 - 2014 Ministerstvo průmyslu a obchodu - pozice: referent správy průmyslu a obchodu
2011 - 2012 Intenzivní jazyková příprava
2008 - 2011 Generální ředitelství cel - pozice: zástupce ředitele odboru Právního a vedoucí oddělení Správních činností
2005 - 2008 Celní ředitelství Plzeň – pozice: vedoucí oddělení Právní podpory a správy příjmů
1996 – 2005 Celní úřad Domažlice – pozice: referent

Jazykové znalosti

Anglický jazyk

Jiné

Řidičský průkaz „B“

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter