Organizační schéma Úřadu vlády ČR

15. 2. 2017 12:16

Mgr. Milan Blažej

ředitel Odboru personálního

Kontakty

tel. 224002550
email: blazej.milan@vlada.cz

Vzdělání

2000 - 2005  Univerzita Pardubice

Praxe

01/2011 -dosud  Úřad vlády ČR, Odbor personální
od 1.2.2017  ředitel Odboru personálního
1.10.2014 - 31.1.2017  vedoucí Oddělení služebních a pracovněprávních vzrtahů
1.1.2011 - 30.9.2014  vedoucí Oddělení personalistiky a vzdělávání
01/2007 - 12/2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odbor personální
08/2005 - 12/2006  Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT v Praze

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter