Organizační schéma Úřadu vlády ČR

20. 1. 2017 15:09

PhDr. Anna Kárníková

ředitelka Odboru pro udržitelný rozvoj

Kontakty

tel. 296153540
email: karnikova.anna@vlada.cz

Vzdělání

2007 – 2010 Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (Mgr.a PhDr.)
2004 - 2007 Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (Bc.)
2010 Ekonomická univerzita Vídeň
2008 - 2009 University College London, Londýn
2006 - 2007 Svobodná univerzita v Berlíně

Praxe

01/2017 - dosud Úřad vlády ČR – ředitelka Odboru pro udržitelný rozvoj
02/2014 - dosud Úřad vlády ČR - vedoucí Oddělení pro strategické řízení, vedoucí Oddělení pro udržitelný rozvoj
2010 - 2014 Německá nadace Friedrich-Ebert-Stiftung v Praze
2009 – 2010 Britská nezisková organizace Integrity Action v Jeruzalémě
2009 Výzkumná instituce European University Institute pro evropské politiky ve Florencii

Jazyky

angličtina
němčina
španělština

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter