Seznam poradců Úřadu vlády ČR

1. 7. 2019 15:58

Období od 1. července 2018 do 31. prosince 2018

Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří zveřejňovaný na základě Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022 schválené usnesením vlády ČR ze dne 17. prosince 2018 č. 855.

Advokáti a advokátní kanceláře
Název Typ závazku Služby Smlouva na období
Mgr. Jan Potoček, advokát Objednávka Právní služby týkající se zpracování konsolidovaného znění zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací neurčitá od 20. 11. 2017

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter