Seznam poradců Úřadu vlády ČR

30. 7. 2014 22:10

Období od 1. ledna 2014 do 30. června 2014

Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří zveřejňovaný na základě Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 naleznete v příloze.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty