Seznam poradců Úřadu vlády ČR

8. 8. 2016 14:15

Období od 1. ledna 2016 do 30. června 2016

Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří zveřejňovaný na základě Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015-2017 naleznete v příloze.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty