Seznam poradců Úřadu vlády ČR

31. 7. 2017 15:02

Období od 1. ledna 2017 do 30. června 2017

Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří zveřejňovaný na základě Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015-2017 naleznete v příloze.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty