Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

25. 9. 2019 11:11

Informace o zaměstnancích Úřadu vlády ČR

Žádost o informace týkající se počtu zaměstnanců Úřadu vlády ČR a jejich vzdělání v doktorském studijním programu.

Vážený pane,

Úřad vlády ČR obdržel dne 1. září 2019 Vaši elektronickou žádost, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve které žádáte poskytnutí níže uvedených informací:

  1. Jaký je celkový počet zaměstnanců v hlavním pracovním poměru na Úřadu vlády?
  2. Jaký je celkový počet zaměstnanců pracujících na zkrácený úvazek na Úřadu vlády?
  3. Kolik zaměstnanců má absolvované vysokoškolské vzdělání v doktorském studijním programu? (titul PhD či starší Csc)

K bodu 1) Vaší žádosti si Vás dovoluji informovat, že Úřad vlády ČR zaměstnává 588 zaměstnanců, přičemž 331 zaměstnanců má s Úřadem vlády ČR uzavřený pracovní poměr a 257 zaměstnanců se nachází ve služebním poměru.

K bodu 2) Vaší žádosti si pro Vaši informaci dovoluji uvést, že na zkrácený úvazek pracuje v Úřadu vlády ČR 44 zaměstnanců, z toho je 30 zaměstnanců v pracovním poměru a 14 zaměstnanců ve služebním poměru.

K bodu 3) Vaší žádosti si dovoluji uvést, že absolvované vysokoškolské vzdělání v doktorském studijním programu má 31 zaměstnanců, z toho 7 zaměstnanců v pracovním poměru a 24 zaměstnanců ve služebním poměru.

S pozdravem

 

 

Mgr. Jan Večeřa v.r.
ředitel Odboru právního a kontrolního

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter