Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

1. 11. 2022 10:12

Informace týkající se Bezpečnostní rady státu

Žádost o poskytnutí informací týkajících se účastníků Bezpečnostní rady státu

Vážená paní,

Úřad vlády České republiky obdržel dne 3. října 2022 Vaši elektronickou žádost s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se účasti náměstka ministra zdravotnictví Mgr. Jakuba Dvořáčka, MHA, LL.M., na jednání Bezpečnostní rady státu.

K Vaší žádosti si dovoluji sdělit, že se pan náměstek Dvořáček nezúčastnil žádného jednání Bezpečnostní rady státu.

S pozdravem

Mgr. Ivana Beránková v. r.
pověřena zastupováním vedoucího Oddělení právního

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter