Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

13. 9. 2019 11:37

Informace týkající se počtu zaměstnanců

Žádost o poskytnutí dat o počtu zaměstnanců/pracovníků ve státním sektoru za roky 2017 až 2019 u všech organizačních složek státu včetně jejich podřízených, resortních a příspěvkových organizací.

Vážený pane,

Úřad vlády ČR obdržel dne 12. srpna 2019 Vaši písemnou žádost, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve které žádáte o poskytnutí dat o počtu zaměstnanců/pracovníků ve státním sektoru za roky 2017 až 2019 u všech organizačních složek státu včetně jejich podřízených, resortních a příspěvkových organizací ve Vámi uváděné struktuře.

Pro Vaši informaci uvádím, že postavení Úřadu vlády ČR je upraveno zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů. Jemu je svěřeno plnění úkolů souvisejících s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády a jejích orgánů.

Z výše uvedeného je zřejmé, že Úřad vlády ČR s ohledem na vymezení své působnosti není příslušný shromažďovat údaje o zaměstnancích jednotlivých organizačních složek státu a zasahovat tak do vnitřních záležitostí těchto subjektů.  Úřad vlády ČR těmito informacemi v žádném případě ani nedisponuje. Z toho důvodu Vaši žádost o poskytnutí informací o zaměstnancích ostatních organizačních složek státu s odvoláním na ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) zákona, odkládám. Doporučuji Vám obrátit se s Vaší žádostí přímo na jednotlivé organizační složky státu.  

Vámi požadované informace o zaměstnancích v Úřadu vlády ČR si Vám dovoluji zaslat v příloze, přičemž si pro Vaši informaci dovoluji uvést, že Úřad vlády ČR nemá žádné podřízené, resortní ani příspěvkové organizace.

S pozdravem

 

Mgr. Jan Večeřa v.r.
ředitel Odboru právního a kontrolního

 

 

Přílohy
Příloha č. 1 – Údaje o počtu zaměstnanců

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty