Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

25. 1. 2023 10:53

Informace týkající se poskytnutí materiálů

Žádost o poskytnutí materiálů předložených vládě

Vážený pane magistře,

Úřad vlády České republiky obdržel dne 11. ledna 2023 Vaši elektronickou žádost s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích“), o zaslání návrhu na jednorázovou odměnu určenou pro zdravotnické pracovníky 14 poskytovatelů zdravotnické záchranné služby týkající se usnesení vlády ze dne 7. května 2020 č. 518, a to včetně důvodové zprávy.

V reakci na Vaši žádost si Vám dovoluji jako přílohu této odpovědi zaslat materiály, které měla vláda při schválení tohoto návrhu k dispozici.

Dále považuji za vhodné Vás upozornit na skutečnost, že Vaše žádost neobsahuje veškeré údaje, jež podle § 14 odst. 2 zákona o informacích obsahovat má. Jak je stanoveno v § 14 odst. 2 zákona o informacích, fyzická osoba je povinna uvést v žádosti o informace nejen jméno, příjmení a datum narození, ale i adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště, jelikož zákon o informacích s podnikající fyzickou osobou jakožto se subjektem nepočítá. Údaje o adrese trvalého pobytu v žádosti uvedeny nebyly. Dovoluji si Vám do budoucna doporučit uvádět v souladu s § 14 odst. 2 zákona o informacích úplné údaje, neboť uvedený nedostatek může v některých případech bránit postupu vyřízení žádosti, zejména pokud je nezbytné žádost z určitého důvodu, byť i částečně, odmítnout.

S pozdravem

Mgr. Ivana Beránková v. r.
vedoucí Oddělení právního
zástupkyně ředitele Odboru právního a kontrolního

Přílohy:
Příloha č. 1 – návrh usnesení
Příloha č. 2 – předkládací zpráva

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty