Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

11. 11. 2022 12:14

Informace týkající se prvků kritické infrastruktury

Žádost o informace týkající se nejnovější verze Seznamu prvků kritické infrastruktury, jejichž provozovatelem je organizační složka státu

Žadatelce byl poskytnut aktualizovaný Seznam prvků kritické infrastruktury, jejichž provozovatelem je organizační složka státu, s anonymizovanými údaji o komunikačních a informačních systémech, na něž dopadá režim zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter