Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

24. 10. 2022 14:54

Informace týkající se summitu v Praze

Žádost o poskytnutí informací týkajících se pražského summitu (6.-7.10.2022)

Vážený pane,

Úřad vlády České republiky (dále jen „Úřad vlády“) obdržel dne 7. října 2022 Vaši elektronickou žádost s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí informací, kterou jste formuloval následovně.

„Na základě zákona 106/1999 Sb. tímto žádám o poskytnutí následujících informací:

1. Kolik emisí kysličníku uhličitého se vyprodukovalo na pražském summitu?

2. Je na summitu v sálech zapnuté topení a vytápění?

3. Dopravili se účastníci na summit na kole nebo leteckou dopravou nebo osobním automobilem?

4. Svítí se na summitu v sálech svíčkami, úspornými zářivkami nebo neekologickými žárovkami?

5. Pojídají státníci a účastníci na občerstvení jenom dietní bezmasé pokrmy nebo pojídají i maso?

6. Kolik plynu, benzínu, nafty, elektřiny, energií a paliv spotřebovali účastníci pražského summitu?

7. Jakou tabulkovou spotřebu má služební automobil pana premiéra Fialy?

8. Dodržují se na summitu válečná pravidla boje proti Putinovi a šetří se všude, kde se jen dá?“

K otázce č. 2 Vaší žádosti si dovoluji sdělit, že topení a vytápění bylo s ohledem na ekonomickou a ekologickou efektivitu regulováno ve všech prostorech během obou dnů summitu.

V reakci na otázku č. 5 žádosti uvádím, že volba občerstvení a zajištění cateringových služeb odpovídala mezinárodním standardům organizace politických akcí na vysoké úrovni a respektovala dietetická omezení státníků. S přihlédnutím k těmto omezením obsahovalo menu jak masité, tak vegetariánské pokrmy.

K otázce č. 7 uvádím, že služební automobil předsedy vlády České republiky má spotřebu 16 litrů/100 km.

K otázce č. 8 žádosti si dovoluji uvést, že organizace summitu podléhala ekonomické efektivitě s ohledem na stávající geopolitickou a socioekonomickou situaci i závazkům státních institucí vůči hospodárnému nakládání s veřejnými prostředky.

Ke zbývající části Vaší žádosti, tedy k otázkám č. 1, 3, 4 a 6, si Vám dovoluji sdělit, že námi bude vydáno samostatné rozhodnutí, které Vám bude zasláno taktéž do Vaší datové schránky.

S pozdravem

Mgr. Jan Večeřa v. r.
ředitel Odboru právního a kontrolního

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter