Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

18. 10. 2022 16:15

Informace týkající se Úřadu vlády ČR

Žádost o poskytnutí informací týkajících se personálních záležitostí Úřadu vlády ČR

Vážená paní,

Úřad vlády České republiky (dále jen „Úřad vlády“) obdržel dne 22. září 2022 Vaši elektronickou žádost s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích“), kterou jste formulovala následujícím způsobem:

„Kolik zaměstnaneckých míst bylo ve vašem úřadě zrušeno od 17. prosince 2021 do současné doby? (Prosím o konkrétní seznam, jaká místa byla zrušena?)

Kolik zaměstnaneckých míst bylo naopak od 17. prosince do současné doby zřízeno? (Prosím o konkrétní seznam, jaká místa byla zřízena?)

Kolik zaměstnanců celkem měl váš úřad k 17. prosinci 2021?

Kolik zaměstnanců celkem má váš úřad dnes?“

V reakci na Vaši žádost si Vám dovoluji sdělit, že v období ode dne 17. prosince 2021 do dne 22. září 2022 bylo na Úřadu vlády zrušeno celkem 34 systemizovaných míst a zřízeno celkem 94 systemizovaných míst. Seznamy míst, které byly na Úřadu vlády zrušeny a zřízeny jsou přílohami této odpovědi.

K Vaší žádosti si dovoluji dále doplnit, že ke dni 17. prosince 2021 bylo na Úřadu vlády 524 systemizovaných míst. Ke dni podání žádosti, tj. ke dni 22. září 2022, má Úřad vlády 584 systemizovaných míst.

S pozdravem

Mgr. Ivana Beránková v. r.

pověřena zastupováním vedoucího Oddělení právního

 

Přílohy:

Příloha č. 1 - Přehled zrušených míst v období ode dne 17. prosince 2021 do dne 22. září 2022

Příloha č. 2 - Přehled zřízených míst v období ode dne 17. prosince 2021 do dne 22. září 2022

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty