Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

1. 11. 2022 10:31

Informace týkající se Úřadu vlády ČR

Žádost o poskytnutí informací týkajících se zpracování podání určených vládnímu prošetřovateli

Vážení,

Úřad vlády České republiky (dále jen „Úřad vlády“) obdržel dne 3. října 2022 Vaši elektronickou žádost s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, která byla formulována níže uvedeným způsobem.

„Mgr. Ing. Dušanu Uherovi, prošetřovateli oznámení dle nařízení vlády č. 145/2015 Sb., zaslal naším prostřednictvím anonymní oznamovatel - zaměstnanec Ministerstva spravedlnosti ČR, oznámení (3. 8. 2022 a 14. 8. 2022), o podezření ze spáchání protiprávního jednání ministrem spravedlnosti. Naposledy dne 19. 8. 2022, doplněno 3. 9. 2022. Zde jej požádal také o vyrozumění v předpisem dané lhůtě do 20 dnů, co pan Uher ohledně tohoto a předchozích oznámení učinil. Pan Uher nijak nereagoval.

Žádáme o informace, co Mgr. Ing. Dušan Uher s každým z anonymních oznámení udělal, tj. zda oznámení přijal a prošetřil, zaevidoval je v samostatné evidenci dokumentů a pod jakou spisovou značkou, zda oznámení někam postoupil a zda o průběhu a výsledcích prošetření vyhotovil písemnou zprávu.“

V reakci na Vaše podání Vám sděluji, že prošetřovatel určený vládou eviduje podněty žadatelky, označené jako „oznámení dle nařízení vlády č. 145/2015 Sb.“ pod níže uvedenými čísly jednacími:

- Podnět ze dne 3. 9. 2022, čj. 41061/2022-UVCR, z Oddělení spisové agendy předáno prošetřovateli určenému vládou dne 5. 9. 2022;

- Podnět ze dne 19. 8. 2022, čj. 38741/2022-UVCR, z Oddělení spisové agendy předáno prošetřovateli určenému vládou dne 22. 8. 2022;

- Podnět ze dne 14. 8. 2022, čj. 37683/2022-UVCR, z Oddělení spisové agendy předáno prošetřovateli určenému vládou dne 15. 8. 2022;

- Podnět ze dne 3. 8. 2022, čj. 36332/2022-UVCR - adresováno původně žadatelkou prošetřovateli v Úřadu vlády, postoupeno prošetřovateli určenému vládou dne 16. 8. 2022.

Ve všech uvedených podnětech, které byly předány prošetřovateli určenému vládou, žadatelka zaměnila prošetřovatele určeného vládou za prošetřovatele v Úřadu vlády.

Ke zbývající části Vaší žádosti si Vás dovoluji informovat, že k této části Vaší žádosti bude námi vydáno samostatné rozhodnutí.

S pozdravem

Mgr. Jan Večeřa v. r.
ředitel Odboru právního a kontrolního

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter