Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

1. 11. 2022 10:53

Informace týkající se Úřadu vlády ČR

Žádost o poskytnutí informací týkajících se korespondence doručené na Úřad vlády

Vážená paní,

Úřad vlády České republiky obdržel dne 5. října 2022 Vaši elektronickou žádost s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které žádáte o poskytnutí „dopisu, který byl zaslaný na Úřad vlády/panu premiérovi Petru Fialovi předsednictvem Agrofertu se stížností na zaujatý postoj českých úřadů a vlády“.   

V reakci na Vaši žádost si Vám dovoluji jako přílohy této odpovědi zaslat požadované materiály.

S pozdravem

Mgr. Ivana Beránková v. r.
pověřena zastupováním vedoucího Oddělení právního

Přílohy:

Příloha č. 1 – dopis ze dne 31. března 2022
Příloha č. 2 – dopis ze dne 15. srpna 2022

 

 

 

 

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty