Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

11. 11. 2022 12:17

Informace týkající se Úřadu vlády ČR

Žádost o poskytnutí informací týkajících se řídících zaměstnanců Úřadu vlády ČR

Úřad vlády České republiky obdržel dne 17. října 2022 elektronickou žádost s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí jmenného seznamu všech řídících pracovníků Úřadu vlády, a to v konkrétních termínech.

Požadovaný seznam byl žadateli poskytnut.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter