Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

27. 9. 2022 15:37

Informace týkající se vlády ČR

Žádost o poskytnutí programového prohlášení vlády ČR

Vážený pane,

Úřad vlády ČR obdržel dne 2. září 2022 Vaši žádost s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž žádáte o poskytnutí Programového prohlášení vlády České republiky.

V reakci na Vaši žádost si Vám dovoluji v příloze této odpovědi zaslat Vámi požadované prohlášení.

S pozdravem

Mgr. Ivana Beránková v. r.

pověřena zastupováním vedoucího Oddělení právního

Odbor právní a kontrolní

 

Příloha:


– programové prohlášení vlády

 

 

 

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty