Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

1. 11. 2022 11:16

Informace týkající se vlády ČR

Žádost o poskytnutí informací týkajících se zahraničních cest předsedy vlády České republiky

Vážený pane,

Úřad vlády České republiky (dále jen „Úřad vlády“) obdržel dne 8. října 2022 Vaši elektronickou žádost s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou jste formuloval následovně.

„Dobrý den,

mám dotaz, zda bylo, resp. je letos uvažováno o zahraniční cestě premiéra ČR do USA, případně za jakým cílem.

V případě, že bylo o cestě uvažováno a neuskuteční se, z jakého důvodu tomu je.

Je plánována taková zahraniční cesta na příští rok?“

K Vaší žádosti si dovoluji sdělit, že cesta předsedy vlády České republiky do Spojených států amerických nebyla a není vedena v plánu zahraničních cest pro letošní ani příští rok. Pokud by však takové pozvání ze strany Spojených států amerických přišlo, bude česká strana uskutečnění takové zahraniční návštěvy předsedy vlády zvažovat.

S pozdravem

Mgr. Jan Večeřa v. r.
ředitel Odboru právního a kontrolního

 

 

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter