Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

5. 10. 2022 20:49

Informace týkající se zaslání materiálu

Žádost o poskytnutí materiálu zaslaného vládě ČR

Vážený pane,

Úřad vlády České republiky obdržel dne 6. září 2022 Vaši elektronickou žádost s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou jste formuloval následovně:

„Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informací:

1. Rezignačního dopisu dnes už bývalého ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace, na jehož základě přijala Vláda České republiky usnesení č. 746 ze dne 31. srpna 2022 o souhlasu s odvoláním Ing. Petra Mlejnka, MBA z funkce.“

V reakci na Vaši žádost si Vám dovoluji zaslat požadovaný materiál, který tvoří přílohu této odpovědi.

S pozdravem

Mgr. Ivana Beránková v. r.

pověřena zastupováním vedoucího Oddělení právního

 

Přílohy:

Přílohy č. 1 – rezignační dopis plk. Ing. Petra Mlejnka, MBA

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty