Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

5. 10. 2022 20:59

Informace týkající se zaslání materiálu

Žádost o poskytnutí materiálu projednaného vládou ČR

Vážený pane,

Úřad vlády České republiky obdržel dne 10. září 2022 Vaši elektronickou žádost s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o zaslání seznamu kandidátů na jmenování do funkce soudců, který je přílohou materiálu, projednávaného vládou České republiky dne 14. září 2022, čj. 1072/22.

V reakci na Vaši žádost si Vám dovoluji jako přílohu této odpovědi zaslat požadovaný seznam.

S pozdravem

Mgr. Ivana Beránková v. r.

pověřena zastupováním vedoucího Oddělení právního

 

Přílohy:

Příloha č. 1 – seznam kandidátů na jmenování do funkce soudců (část III. materiálu čj. 1072/22)

 

 

 

 

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty