Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

29. 4. 2019 11:41

Národní investiční plán

Žádost o informace k Národnímu investičnímu plánu.

Vážený pane,

Úřad vlády ČR obdržel dne 11. dubna 2019 Vaši elektronickou žádost, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž žádáte o níže uvedené informace týkající se Národního investičního plánu:

  1. Plné znění Národního investičního plánu, o kterém mluví Andrej Babiš (viz  http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/premier-babis-predstavil-investicni-plan-do-roku-2030--zahrnuje-pres-17-tisic-projektu-za-temer-3-5-bilionu-korun--170427/), pokud je dokument hotový.
  2. Plné znění vládní verze Národní investičního plánu, která byla vidět v průběhu interpelací poslanců na předsedu vlády dne 14. 3. 2019 (viz https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10222618015-interpelace-poslancu-na-predsedu-vlady/219411035110314 - čas 1:06:03).
  3. Informaci o stavu přípravy Národního investičního plánu a odhad termínu dokončení jeho přípravy.“.

K bodu 3. Vaší žádosti si Vám dovoluji uvést, že na 2. zasedání Rady vlády pro veřejné investování (dále jen „rada“), jejímž cílem je podpořit úsilí vlády ČR tak, aby do konce roku 2020 byl vybudován efektivní a srozumitelný systém veřejného investování s minimalizací překážek a maximálním efektem, se členové rady shodli, že pro realizaci Národního investičního plánu (dále jen „NIP“) je potřeba začít využívat i jiné zdroje než je státní rozpočet a fondy EU tak, aby nedošlo ke zpomalení tempa výstavby a všechny modernizační kroky směřovaly k urychlení realizace veřejných investic.

Dále se členové rady shodli také na tom, že jednu z hlavních rolí při definování finančních zdrojů mimo státní rozpočet, by měla mít Českomoravská rozvojová a záruční banka. Shodli se rovněž, že se vytipují v NIP projekty s návratností a zváží možnosti jejich zařazení do financování prostřednictvím PPP (partnerství veřejné a soukromé sféry) a kapitálových účastí.

Na NIP se intenzivně pracuje, nyní především v otázce financování, ale také v oblasti komunikace s jednotlivými sektory, které upřesňují vlastní investiční plány a požadavky do jednotného formátu. Termín dokončení v tento moment není možno predikovat.

K bodům 1. a 2. Vaší žádosti si Vás dovoluji informovat, že námi bude vydáno samostatné rozhodnutí.

S pozdravem

Mgr. Jan Večeřa v.r.
ředitel Odboru právního a kontrolního

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter