Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

25. 9. 2019 9:49

Seznam pracovních cest

Žádost o poskytnutí seznamu pracovních cest zaměstnanců Úřadu vlády ČR uskutečněných do Belgie v období od 1. ledna 2019 do 30. června 2019.

Vážený pane,

Úřad vlády ČR obdržel dne 30. srpna 2019 Vaši elektronickou žádost, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve které žádáte o poskytnutí níže uvedených informací:

  1. Počet služebních cest státních úředníků vašeho úřadu a pracovních cest zaměstnanců vašeho úřadu do Belgického království, nastoupených v období od 1. ledna 2019 do 30. června 2019.
  2. Rozdělení celkového počtu služebních a pracovních cest do Belgického království podle bodu 1. do jednotlivých dnů podle dne nástupu pracovní cesty. Pokud by toto rozdělení bylo nemožné nebo nepřiměřeně náročné, postačí mi poskytnutí anonymizovaného seznamu pracovních cest uskutečněných v uvedeném rozmezí, v rozsahu: cíl cesty (stát), datum nástupu cesty.

V reakci na Vaší žádost si Vám v příloze dovoluji zaslat Vámi požadované informace v anonymizované podobě.

S pozdravem

 

 

Mgr. Jan Večeřa v.r.
ředitel Odboru právního a kontrolního

 

 

Přílohy
Příloha č. 1 – Seznam pracovních cest

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty