Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

25. 9. 2019 11:15

Žádost o seznam

Žádost o poskytnutí seznamu kandidátů na soudce.

Vážený pane,

Úřad vlády ČR obdržel dne 4. září 2019 Vaši žádost, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o sdělení seznamu kandidátů na funkci soudce v současnosti navržených ministrem spravedlnosti ke jmenování.

K Vaší žádosti si Vás dovoluji informovat, že vláda schválila na svém jednání dne 26. srpna 2019 seznam kandidátů na funkci soudce. Tento seznam si Vám dovoluji zaslat v příloze.

Jiným návrhem na jmenování soudců ministrem spravedlnosti, Úřad vlády ČR v současné době nedisponuje. 

S pozdravem

 

 

Mgr. Jan Večeřa 
ředitel Odboru právního a kontrolního

 

 

v z. Mgr. Eva Hanušová v.r.
vedoucí Oddělení právního

 

 

Přílohy
Příloha č. 1 – Seznam kandidátů

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty