Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2019

20. 10. 2016 10:22

Žádost o informace k dotačním titulům

Žádost o informace, jaké dotační tituly byly vyhlášeny a realizovány v roce 2015 z rozpočtové kapitoly 304 Úřadem vlády ČR a jim zřizovanými organizacemi. A žádost o zaslání seznamu deseti příjemců jednotlivých dotačních titulů vyhlášených a realizovaných v roce 2015, kteří obdrželi nejvyšší finanční podporu z rozpočtové kapitoly 304, s informací o názvu příjemce a jeho IČO, poskytnuté částce podpory resp. dotace a předmětu podpořené dotace.

Dne 19.10.2016 byla žadateli poskytnuta požadovaná odpověď (viz odkaz).

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty