Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2018

2. 1. 2018 16:45

Žádost o informace k materiálu

Žádost o poskytnutí informací k materiálu čj. 1015/17.

Vážení,

Úřad vlády ČR obdržel dne 2. prosince 2017 Vaše elektronické podání, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v němž žádáte o informaci, zda materiál „Přehled investorské přípravy staveb, které mají předpokládané datum zahájení realizace v letech 2016 až 2018 a jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč (předložil ministr dopravy dne 25. 09. 2017) obsahuje utajované informace. Pokud neobsahuje, zda Vám můžeme tento materiál poskytnout.

V reakci na Vaši žádost si Vám dovoluji Vámi požadovaný materiál, jenž se nenachází v utajeném režimu, zaslat v příloze.   

S pozdravem

 

 

Mgr. Jan Večeřa v.r.
ředitel Odboru právního a kontrolního

 

 

Přílohy
Příloha č. 1 – Materiál č. 1015/17

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty