Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2019

4. 11. 2016 11:12

Žádost o informace k působnosti Vladní dislokační komise

Žádost o informace o vyloučení působnosti Vládní dislokační komise u objektu Jeseniova 785/60 a dalších objektů v majetku státu.

Vážený pane,

Úřad vlády ČR obdržel Vaše elektronické podání ze dne 17. října 2016, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve kterém žádáte o poskytnutí níže uvedených informací.

1) Vyloučila Vládní dislokační komise ze své působnosti objekt Jeseniova 785/60?
2) Kterým usnesením a podle jakého předpisu tak učinila?
3) Kdo požádal o vyloučení objektu Jeseniova 785/60 z působnosti Vládní dislokační komise a jak byla tato žádost zdůvodněna?
4) Ve kterých jiných případech Vládní dislokační komise vyloučila objekty v majetku státu ze své působnosti.
5) Je-li objekt v majetku státu vyloučen z působnosti Vládní dislokační komise, kdo je oprávněn rozhodovat o změně příslušnosti hospodaření s takovým objektem a podle jakého předpisu?

K bodu 1) až 4) Vaší žádosti mi dovolte uvést, že na základě působnosti Vládní dislokační komise, vykonávané v souladu se Statutem Vládní dislokační komise a regionálních komisí, který naleznete na internetové adrese: http://www.vlada.cz/cz/ppov/vdk/vdk-uvod-16977/, Vládní dislokační komise nevyloučila ze své působnosti objekt Jeseniova 785/60 ani další objekty v majetku státu.

K bodu 5) Vaší žádosti mi dovolte Vás informovat, že ke změně příslušnosti hospodaření s objektem v majetku státu jsou oprávněné organizační složky státu, potažmo státní organizace, v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a následně v souladu s vyhláškou ministerstva financí č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů.

S pozdravem

 

Mgr. Jan Večeřa v.r.
ředitel Odboru právního a kontrolního

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter