Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2019

21. 11. 2016 13:26

Žádost o informace k udělení medaile Karla Kramáře Jiřímu Bradymu

Žádost o poskytnutí informací vztahujících se k udělení medaile Karla Kramáře Jiřímu Bradymu.

Vážený pane,

Úřad vlády ČR obdržel dne 31. října 2016 Vaše elektronické podání, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve kterém žádáte o níže uvedené informace vztahující se k udělení pamětní medaile Karla Kramáře Jiřímu Bradymu.

  1. „Zda česká vláda má od kanadské vlády předchozí souhlas k udělení pamětní medaile Karla Kramáře Jiřímu Bradymu?“
  2. „Pokud má česká vláda předchozí souhlas k udělení tohoto ocenění, kdy tento předchozí souhlas byl české vládě udělen?“
  3. „Chtěl bych požádat o zaslání fotokopie/skenu tohoto souhlasu.“

K Vaší žádosti si Vám dovoluji sdělit, že Úřad vlády ČR neeviduje, že by kanadská vláda dávala souhlas k udělení pamětní medaile Karla Kramáře Jiřímu Bradymu.

S pozdravem

 

Mgr. Jan Večeřa v.r.
ředitel Odboru právního a kontrolního

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter