Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2018

20. 10. 2017 14:02

Žádost o informace k veřejné zakázce

Žádost o informace ke škodě vzniklé v souvislosti s veřejnou zakázkou S172/11 - Zajištění audio-vizuálního vybavení a provozování audio-vizuálních celků a poskytnutí souvisejících služeb potřebných pro zajištění akcí konaných v rámci předsednictví ČR v Radě EU v I. pol. r 2009.

Dne 06.10.2017 byly požadované informace poskytnuty.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter