Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2018

8. 9. 2017 14:11

Žádost o informace o společnosti TESLA ELETKROTECHNICKÉ SOUČÁSTKY, koncern Rožnov, s.p.

Žádost o poskytnutí informací související s činností společnosti TESLA ELETKROTECHNICKÉ SOUČÁSTKY, koncern Rožnov, s.p.

Vážený pane,

Úřad vlády ČR obdržel dne 21. srpna 2017 Vaše podání, doplněné dne 24. srpna 2008, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve kterém žádáte o níže uvedené informace související s činností společnosti TESLA ELEKTROTECHNICKÉ SOUČÁSTKY, koncern Rožnov, s.p.:

  1. Zda bylo od roku 1991 přijato jakékoli usnesení vlády, které se týkalo řešení pohledávek, které původně měla společnost TESLA ELEKTROTECHNICKÉ SOUČÁSTKY, koncern Rožnov, s.p., IČ 00435155, za jinými společnostmi z koncernu TESLA, a za které ručí stát dle § 15 odst. 3 zákona č. 92/1991 Sb., a co bylo jeho obsahem;
  2. Zda na základě uvedeného ručení Česká republika od tohoto data do současnosti proplatila některou z pohledávek, kterou původně měla společnost TESLA ELEKTROTECHNICKÉ SOUČÁSTKY, koncern Rožnov, s.p., IČ 00435155, za jinými společnostmi z koncernu TESLA, současným vlastníkům těchto pohledávek.

K bodu 1) a 2) Vaší žádosti si Vás dovoluji informovat, že Úřadu vlády ČR není známo žádné usnesení, které by se týkalo řešení pohledávek, které původně měla společnost TESLA ELEKTROTECHNICKÉ SOUČÁSTKY, koncern Rožnov, s.p., IČ 00435155, za které ze zákona č. 92/1991 Sb. ručí stát, a tudíž  ani způsob řešení jejich případného proplacení.

S pozdravem

 

Mgr. Jan Večeřa v.r.
ředitel Odboru právního a kontrolního

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter